یخچال زمرد

مشخصات محصول:

دارای گرید انرژی A

نوع عایقابعاد برحسب سانتی مترگستره دمایی
پلی پوریتانارتفاع:143 عمق:85 طول:2005+.0
نوع عایقابعاد برحسب سانتی مترگستره دمایی
پلی یوریتانارتفاع:143 عمق:85 طول:2505+.0