ساختن آینده کاریست پر خطر،اما خطر آن از نساختن کمتر است.

                                                                                                                       پیتر دراکر

دوراندیشی همراه با تدبیر باعث کسب افتخارات امروز گروه صنعتی الکترواستیل شده است و تداوم این خط مشی باعث بقاء گروه در آینده خواهد شد.برای ساختن فردایی بهتر گام در راهی می نهیم که کامیابی و کامروایی همه ذینفعان  را درپی داشته باشد ، لذا با پیشاهنگی در تغییر به استقبال آینده می رویم.

براین اساس رئوس کلی مهمترین برنامه های آینده گروه که نهال و بذر رویش آنها در گذشته کاشته شده است عبارتند از :

1-توسعه سبد محصولات گروه با تنوع بخشی محصولات فعلی و طراحی و تولید محصولات جدید

2-مدیریت و بهینه سازی مستمر مصرف انرژی  محصولات از طریق ارتقاء رتبه مصرف انرژی آنها

3-توسعه سطح ارتباطات برون سازمانی با مشتریان و تامین کنندگان در راستای ارتقاء و بهبود سطح تعاملات زنجیره تامین

4-گسترش و بهبود شبکه خدمات پس از فروش با هدف تسهیل  دسترسی مشتریان و ارتقاء سطح کیفی خدمات

5-توجه ویژه به مسئولیت ها و رسالتهای اجتماعی گروه بخصوص در حوزه حفاظت از محیط زیست و منابع ملی انرژی